Správa svěřenského fondu

Podobně jako je za činnost právnických osob zodpovědný statutární orgán, je za správu svěřenských fondů zodpovědný správce.

Základními druhy správy cizího majetku jsou správa prostá a správa plná. Svěřenský správce spravuje majetek fondu vždy v režimu plné správy. Ten, komu je svěřena plná správa majetku, dbá o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta. Výkon těchto práv může být omezen pouze statutem.

 

1044návštěv za poslední měsíc