Ceník služeb - poradenství

Služba

Cena v Kč

Odborná konzultace / sazba za hodinu

2 500

Rozbor požadovaných parametrů svěřenského fondu

7 500

Vypracování zprávy o vhodnosti založení svěřenského fondu

7 500

 

Ceník služeb - založení svěřenského fondu

Služba

Cena v Kč

Odborná konzultace / sazba za hodinu

2 500

Vypracování smlouvy o svěření majetku správci

10 000

Vypracování statutu svěřenského fondu

10 000

Kompletace a administrace dokumentů svěřenského fondu / sazba za hodinu

2 500

Registrace a evidence svěřenského fondu na úřadech

12 500

Komunikace se státní správou / sazba za hodinu

2 500

Administrativní asistence a doprovody / sazba za hodinu

2 500

 

Ceník služeb - vypracování smluv a dokumentů

Služba

Cena v Kč

Smlouva o svěření majetku správci - příloha (souhlas manžela)

1 500

Smlouva o svěření majetku správci - příloha 

1 500

Pověření svěřenského správce

1 500

Smlouva o převzetí majetku svěřenským správcem

1 500

Smlouva o převzetí majetku svěřenským správcem - peníze

1 500

Předávací protokol nemovitost

1 500

Předávací protokol movitá věc

1 500

Potvrzení o předložení smlouvy o převodu podílu

1 500

Potvrzení o předání a předložení kmenového listu podílu

1 500

Potvrzení o předání a předložení akcií

1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro zaknihované akcie

1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro listinné akcie

1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro kmenový list v s.r.o.

1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro podíl v s.r.o.

1 500

Smlouva o převzetí majetku - pro vozidlo

1 500

Listina přání zakladatele

od 1500 

Souhlas se zápisem do evidence svěřenských fondů správce

1 500

Souhlas se zápisem do evidence svěřenských fondů obmyšlený

1 500

Oznámení svěřenského správce o střetu zájmů obmyšlený

1 500

Plná moc k zastupování navrhovatele v rejstříkovém řízení

1 500

Doklad o jmenování svěřenského správce

1 500

Oznámení správce o střetu zájmů

1 500

Vzdání se práva na plnění ze svěřenského fondu obmyšleným

1 500

Doklad o přijetí pověření, souhlas se zápisem, čestné prohlášení

1 500

Oznámení svěřenského správce tomu, kdo má právo dohledu
nad správou svěřenského fondu

1 500

Jiné

individuálně

Uvedené ceny u smluv jsou orientační, konečná cena bude stanovena podle složitosti případu.

Chcete se o svěřenských fondech dozvědět více?
Kontaktujte nás a využijte první hodinovou konzultaci zdarma.
Konzultace může proběhnout osobně nebo telefonicky.

1640návštěv za poslední měsíc