Svěřenské fondy

Chcete svůj rodinný majetek chránit před riziky podnikání? Chcete si zajistit klidné stáří a zabezpečit své nezletilé či studující děti? Nebo si přejete v budoucnu předejít dědickému řízení a stanovit jasné podmínky pro získání dědictví?

Ilustrační obrázek

Kouzlo svěřenských fondů tkví v tom, že dokážou ochránit váš majetek před nepříznivými a nepředvídatelnými okolnostmi.  Poslouží také v případě, kdy chcete svým dědicům předat majetek bez dědického řízení a přitom mít jistotu, že o vás budou pečovat až do konce.

Dlouhá zahraniční tradice

V zahraničí jsou svěřenské fondy (trusty) oblíbené a využívané už dlouhá léta. V novodobé historii České republiky nemají svou tradici, ale jsme jednou z mála zemí EU, která založení a existenci svěřenských fondů umožňuje.

 

 

Účel založení fondu

Ilustrační obrázek

Účel pro založení fondu může být soukromý, ale i veřejný. Majetku, který převedete do svěřenského fondu, můžete stanovit téměř jakýkoliv účel.

Důvody založení

 

Funkce ochrany majetku

Ochrana majetku je hlavní funkcí svěřenských fondů, ať už jde o zajištění jeho celistvosti nebo o řádnou a efektivní správu. Mohou být využity při zajištění ochrany majetkových hodnot proti nežádoucím vlivům a rizikům jako:

 • lehkovážné nebo rozmařilé nakládání s majetkem,
 • neuvážlivé, chybné nebo delikventní chování,
 • ochrana předávaného majetku před tzv. spendthrift, neboli před dědici, kteří by svůj majetek mohli utrácet neuváženým způsobem,
Ilustrační obrázek
 • rozdrobení z důvodu rozdílných názorů,
 • potenciální věřitelé,
 • nežádoucí dědici,
 • snaha o zmocnění nebo ovládnutí,
 • riziko z provozu podnikání,
 • propadnutí státu,
 • neblahé důsledky rozvodového řízení,
 • nekvalifikovaná správa nebo nízká efektivita,
 • zachování rodinné firmy,
 • ochrana rodinného majetku před exekucí.

Další funkce svěřenského fondu

Druhý okruh cílů nesleduje především majetek zakladatele – zajímá se o ochranu zájmů a životních potřeb beneficienta, distribuci majetku, naplnění jím stanovených podmínek, zajištění diskrétnosti vlastnictví či naplnění jeho posmrtné vůle.

 

Další účely vzniku svěřenských fondů:

 • ochrana zájmů a životních potřeb beneficientů,
 • ochrana rodinných vztahů v důsledku majetkových sporů,
 • zapojení a výchova majetkového nástupce, zachování rodinné firmy,
 • dosažení rovnocenného rozdělení majetku mezi pozůstalé přiznání různých práv oprávněným osobám,
 • ochrana před náklady nebo riziky spojené s držbou majetku,
 • fond, jako nástroj správy výživného,
 • realizace dobročinné a charitativní aktivity,
 • odvrácení propadnutí majetku státu z důvodu absence zákonného dědice,
 • svěřenský fond pro zaměstnance,
 • investování a správa majetku za účelem zisku.

 

Ve svěřenských fondech figurují tyto 3 osoby (případně více osob) :

 • zakladatel
 • správce
 • obmyšlený

Zakladatel

Zakladatelé jsou vždy osoby nebo společenství, které se rozhodnou vyčlenit část svého majetku do tohoto fondu. Fond může vniknout také na základě poslední vůle. V tomto případě fond reálně vzniká až po smrti zakladatele a řídí se posledním přáním, uvedeném v závěti.

Správce

Fond může spravovat jeden nebo více správců. Jedním z nich může být také sám zakladatel. Kontrolu nad správou fondu má zakladatel i obmyšlený, případně jiné předem určené osoby.

Obmyšlený

Konkrétní osobu obmyšleného určíte při založení fondu nebo předem stanovíte způsob pozdějšího výběru této osoby. Obmyšlený má právo na plnění až tehdy, kdy splní všechny předem určené podmínky zakladatele. Podmínky a rozsah plnění mohou být různé. Například dosažení zletilosti, zajištění péče o zestárlého zakladatele, dokončení studia a další. Čerpání finančních prostředků můžete také omezit pouze na určitý účel – např. pro úhradu studia, pořízení bydlení apod. 

Zaujala vás možnost zřízení svěřenského fondu? Přijďte se poradit s našimi APLU specialisty. Ihned budete vědět, zda se vám založení fondu vyplatí a jak dále postupovat. 

Chcete se o svěřenských fondech dozvědět více?
Kontaktujte nás a využijte první hodinovou konzultaci zdarma.
Konzultace může proběhnout osobně nebo telefonicky.

836návštěv za poslední měsíc